Artboard 2@3x

Våra Fonder

Kapitalanskaffning

Strategi och inledande arbeten med bolagets fonder påbörjades senvåren 2022. Ambitionen är att under 2023 resa kapital för SREIG I, en fond med fokus på bostäder. Samtidigt påbörjas arbeten med att resa SREIG II, en väsentligt tyngre fond med fokus på samhällsfastigheter. Fondernas planerade inriktning presenteras i korthet nedan.

SREIG I

Fokuserar på bostäder i stadsmiljö. Genom fonden vill SREIG utveckla kvalitativa bostäder i attraktiva lägen, bostäder som samtidigt ger litet avtryck på klimatet. Utvecklade bostadsmiljöer ska berika våra kunder men också samhället i stort. Fonden ska finanserias med grund i fondkapital kombinerat med tillskjutet bankkapital. Som en aktör bland många andra, avser SREIG att avlämna en marknadsmässig avkastning till de fonder som tillskjuter kapital.

SREIG II

Fokuserar på större samhällsbyggnadsprojekt och erbjuder anpassade finansiella upplägg till stat, kommun och landsting. Affären är långsiktig och samhällsnyttan finansieras med grund i pensionskapital och i lämpliga delar tillskjutet bankkapital. Projektutveckling och förvaltning utförs uteslutande på löpande räkning mot överenskommet arvode. Affären ska vara långsiktig och alla former av fondavgifter, hävstänger och splittar uteblir. Effektiv upphandling, erfaren projektledning och en kunnig förvaltning bidrar till en god affär för brukare, samtidigt som utrymme finns till en god avkastning för investerare.  

mauro-sbicego-79C90mDw3CI-unsplash