Artboard 2@3x

Kontakt

JC Norlander
VD/Affärsutveckling
+4672-503 60 37
jc.norlander@sreig.se
[läs mer]

Joakim Nordlander
Hållbarhet/Projektledning
+4672-450 97 70
joakim.nordlander@sreig.se
[läs mer]

Gustav Hanstad
Förvaltning/Transaktioner
+4672-304 60 02
gustav.hanstad@sreig.se
[läs mer]

Klas Onegard
Myndigheter/Projektledning
+4670-626 43 06
klas.onegard@sreig.se
[läs mer]

Mikael Eriksson
Projektutveckling/Transaktioner
+4670-589 26 41
mikael.eriksson@sreig.se
[läs mer]

Mats Åleskog
Bolagsjurist/Transaktioner
+4670-818 39 64
mats.aleskog@sreig.se
[läs mer]