Artboard 2@3x

Vårt Team

Erfarenhet

Vi som är SREIG har under många år arbetat i ledande roller inom finans, fastighetsutveckling, projektledning och förvaltning. Bland genomförda projekt finns bostäder, kontor, lagerbyggnader, energitekniska anläggningar, datacenter, skolor och sjukhus. Nedan presenteras vårt team som genom sitt nätverk förverkligar bolagets investeringsstrategier och avkastningsmål. 

DSC02304 (7)

Jan-Christoph Norlander

I teamet –  JC Norlander med lång erfarenhet av att driva stora samhällsbyggnadsprojekt inom både privat och offentlig sektor. JC har verkat i roller som beställarombud, projektchef, huvudprojektledare, projekt-, bygg- och projekteringsledare. Erfarenheten i projektgenomföranden stäcker sig från detaljplaneskede och hela vägen till överlämnande av objekt till förvaltning och verksamhet. Under JCs ledning tilldelades uppförandet av anläggningen Helix utmärkelsen Årets bygge 2013 med motivering ”en organisation i samverkan”. En tid senare, 2018, tilldelades JC Årets Projektledare Samhällsbyggnad. JC har en civilingenjörsexamen inom Industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. [tillbaka till Styrelsen]

DSC02365_3ny

Gustav Hanstad

I teamet – Gustav Hanstad med mångårig erfarenhet av förvaltning. Gustav verkade tidigare som fastighetsdirektör på Locum, och under senare år som förvaltningschef på Mimer. Under Gustavs ansvar har legat samtliga sjukhusfastigheter inom Region Stockholm med en förvaltad yta av drygt 2,2 milj. kvm. I detta inräknas bland fler sjukhus Karolinska Universietssjukhuset i Solna och i Huddinge. På bostadssidadan har Gustav förvaltningsansvar för närmare 11 500 bostäder. Under åren har Gustav deltagit i flertalet transaktionsärenden. I teamet noteras Gustav som en trygg och omtyckt lagbyggare med förmåga att skapa förtroende. Gustav har en ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. [tillbaka till Styrelsen]

DSC02349x2

Mikael Eriksson

I teamet – Mikael Eriksson med lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar, tidigare som projektchef på entreprenadsidan hos Skanska och nu som VD på KI-Panel. Mikael har erfarenhet av alla skeden i genomförandet, från idé till överlämnad anläggning. I detta inkluderas erfarenhet av projektering, tidsplanering, ekonomistyrning, inköp av konsulter och UE samt produktionsstyrning i genomförandefasen. Noteras intresset av att bygga en trygg och engagerad genomförandeorganisation där potentialen i varje medarbetare tillvaratas. Mikael har en examen inom Maskinteknik med senare inriktning mot Bygg- och anläggning från Uppsala Tekniska Högskola.

20220524_175327(0)_4ny

Mats Åleskog

I teamet – advokat Mats Åleskog med lång affärs- och entreprenadjuridisk erfarenhet. Mats arbetar sedan många år på Agenda advokatbyrå och har specialiserat sig på transaktionsjuridik med särskild inriktning mot köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag. Utöver detta är Mats expert inom hyresjuridik med inriktning mot kommersiella upplåtelser av lokaler för industri, handel och kontor. I uppdrag sträcker sig erfarenheten över både privat- och offentlig sektor. Mats, som har en  Jur. kand. från Uppsala Universitet, noteras i teamet för sitt engagemang att genom fastighetsutveckling vilja bidra till samhällsnytta både för den äldre och yngre generationen. [tillbaka till Styrelsen]

DSC02301_2 (3)

Joakim Nordlander

I teamet –  Joakim Nordlander med fokus på hållbarhetsfrågor. Joakim har tidigare arbetat för Vattenfall med affärsutveckling inom energisektorn där tyngd legat på forskning och utvecklingsprojekt inom framtidens energisystem. Dessförinnan arbetade Joakim på Skanska och senare på PE teknik & arkitektur där han var huvudprojektledare och beställarombud för samhälls- och infrastrukturprojekt. Joakim har en civilingenjörsexamen i energisystem från Uppsala Universitet och bidrar i teamet med sitt särintresse för energifrågor till Framtidens Hållbara Fastigheter.

DSC02355x3

Klas Onegård

I teamet – Klas Onegård med mångårig erfarenhet från olika roller i byggbranschen både på beställar- och entreprenadsidan, nu senast som chef för WSPs grupp för Bygg- och projektledning i Uppsala. Klas har erfarenhet av alla skeden i genomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. I Klas engagemang noteras särskilt hans erfarenhet av projekteringsledning för allt från bostäder, förskolor, kommersiella lokaler, äldreboenden och helikopterflygplats till stora sjukhusprojekt. Klas, som tidigare studerat Väg- och vattenbyggnad vid KTH i Stockholm, är KA enl. PBL.