Artboard 2@3x

Investor Relations

Allmän information om våra fonder

Scandinavian Real Estate Investment Group AB (SREIG) är sedan 2022 registrerade som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt Lagen om Alternativa Investeringsfonder (LAIF). SREIG Förvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn. Investerare i fonderna är svenska och nordeuropeiska institutioner, pensionsbolag och försäkringsbolag. 

Information om finansiell hävstång

SREIGs fonder upptar primärt lån med säkerheter i respektive fonds underliggande tillgångar. Fondernas högsta tillåtna hävstång framgår av vid var tid gällande aktieägaravtal. Aktuell belåning framgår av delårsrapport. Investerare som önskar ytterligare information avseende belåning, säkerheter samt hävstång är välkomna att kontakta bolagsstyrelsen för vidare samtal. 

Hantering av intressekonflikter

SREIG AB har ett övergripande ansvar att identifiera och hantera intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten. Fonderna rapporterar löpande sin utveckling och bolaget har antagit en instruktion för hantering av intressekonflikter. Investerare som önskar ytterligare information om hantering av intressekonflikter är välkomna att kontakta bolagsstyrelsen för vidare samtal. 

Bolagets strategi för utövande av rösträtt

För var och en av bolagets fonder kommer rösträtt att utövas i investerarnas gemensamma intresse samt i enlighet med fondernas mål och placeringsinriktning. Investerare som önskar ytterligare information är välkomna att kontakta bolagsstyrelsen för vidare samtal. 

pexels-micael-widell-720737