Artboard 2@3x

Referens-projekt

Referensprojekt

SREIG team

Vi på SREIG har en gedigen samlad erfarenhet i byggande av allt från bostäder till komplexa samhällsfastigheter. Detta inkluderar deltagande i alla skeden från detaljplaneändring, genom fastighetsbildning, tidiga skeden, program-, system- och bygghandling, produktion, besiktning, överlämning till drift, ibruktagande av anläggning och till sist löpande förvaltning och underhåll.

Nedan redovisas projekt i vilka personer inom SREIG haft ledande roller:

Ing. 100/101, Akademiska sjukhuset

Huvudprojektledare för ny vårdbyggnad om 63 000 kvm avsedd för bla. operations- och strålningsverksamhet (cancervård). I byggnaden återfinns bland mycket annat vårdavdelningar, 6 strålningsbunkrar varav en MR-Linac, 11 operationssalar varav en MR-hybridsal, renrum för cytostatikatillverkning, ambulansintag, kulvertsystem, aula, restaurang mm. Fler än 5 000 personer involverades i genomförandet som pågick under mer än 10 år.

Jaktfalken

Projektchef för nyproduktion av 65 lägenheter och kommersiella lokaler. U-format bostadshus med indragna tak och vindsvåningar uppförda med prefabricerade sandwichelement och plattbärlag. Innergård upphöjd från gatan för att skapa en mer avskild trädgård med privat känsla för boende. Monterat FTX ventilationssystem i fastigheten som återvinner energin i frånluften för att värma upp tilluften. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad silver.

Helix, ny rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg

Projektchef/projektledare/partneringledare för Helix, ny rättspyskiatrisk anläggning i Flemingsberg. Anläggningen som nyttjas av SLSO och RMV inrymmer 92 vård- och utredningsplatser, därtill öppenvårdsmottagning. Byggkomplexet håller högsta säkerhet och är omgärdat av säkerhetszoner, elstängsel och en sex meter hög runtomgående mur. Anläggningen utsågs av tidningen Byggindustrin till Årets bygge 2013.

Kungsängen entré

Projektchef för nyproduktion av flerbostadshus om 72 lägenheter. Under byggnaden finns källare med teknikutrymmen, cykelförråd och garage. Byggnaden är konstruerad med fribärande grundplatta och betongpålar som slagits till fast berg. Vidare plattbärlag och ytterväggar av sandwichelement i betong. Bärande innerväggar i betong. Tak av uppstolpade takstolar med taktäckning av plåt.

Datacenter, Tier 3, Grade VI

Projektledare för genomförandet av ett datacenter åt en större statlig aktör. Datahallen byggdes enligt principen cold location vilket innebär att det ska drivas utan anställd personal på plats. Redundansklass enligt tier 3 som innebär att tillgängligheten ska vara 99,982% eller sammanlagt 1,6 timmar per år som datacentret inte får vara tillgängligt. Fysisk skyddsklass valdes till grade VI vilket är samma fysiska skydd som ett bankvalv. Datahallen byggdes över en 18 månaders period och stod färdig under Q2 2021. 

Pilgrimsfalken

Projektchef för nyproduktion av 53 lägenheter och kommersiella lokaler. U-format bostadshus uppförda med prefabricerade sandwichelement och plattbärlag. Innergård upphöjd från gatan för att skapa en mer avskild trädgård med privat känsla för boende. Monterat FTX ventilationssystem i fastigheten som återvinner energin i frånluften för att värma upp tilluften. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad silver.

Nya Gottsundaskolan i Uppsala

Projektledare för genomförandet av nya Gottsundaskolan. Skolan byggs för en kapacitet om 720 elever i årskurserna 6-9.  Nybyggnation m ca. 14 000 kvm innefattande lokaler för skola, matsal, tillagningskök, fritidsklubb, bibliotek, fullstor idrottshall samt skolgård. Den nya skolan kommer att kännetecknas av stora, öppna ytor med mycket ljusinsläpp där det ges utrymme för idrott, musik, dans, hantverk, teknik och annan kreativ verksamhet. Projektet beräknas stå klart 2024.

Projekt Uppsala Batteri (PUB)

Projektledare för Sveriges största batterilager som avlastar Uppsalas elnät vid kapacitetsbrist. Den snabba tillväxttakten i Uppsala ökar behovet av el och en väl fungerande infrastruktur. Ett snabbt ökat bostadsbyggande i kombination med att industri- och transportsektor ställer om och elektrifierar, ökar efterfrågan på kapacitet i elnätet. Nya elledningar tar ca 10 år att bygga därför är batterilagret en avgörande lösning för att Uppsala regionen ska kunna fortsätta att växa i väntan på nya elledningar. Från upphandling till drifttagning av batterilagret tog det ca 12 månader.

BoKlok

Projektchef för nyproduktion av bostäder i Knivsta, Upplands Väsby, Botkyrka, Upplands-Bro, Södertälje och Huddinge. Enheter uppförda både som BRF och som friköpta radhus. Storblockshus i trä monterade på platta på mark. Ny innovativ produktionsmetod där varje påbörjad enhet blev tät till kvällen vilket medförde att fuktskador under produktion helt eliminerats, till detta minskad produktionskostnad (väderskydd mm.).

Stora besöksgaraget, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Projektledare och projekteringsledare för nybyggnation av garage om totalt 27 000 kvm. 3D-fastighetsbildning och försäljning av översta plan, därefter överbyggnad med två fastigheter om tot. 40 000 kvm med mellanliggande torg. 

Ica Maxi Stormarknad

Projektchef nyproduktion ICA Maxi Stormarknad i Bålsta. Fastigheten ligger på en rullstensås vilket medfört mer komplicerad grundläggning. Butiken har avancerade installationer med ett komplext kylsystem och kyl- och frysrum. Byggnaden är precertifierad enligt Miljöbyggnad guld 3.0.

Skogsfalken

Projektchef för nyproduktion av 82 lägenheter och kommersiella lokaler. Bostadshus uppförda med prefabricerade sandwichelement och plattbärlag. Fastigheten är utrustad med FTX ventilationssystem som återvinner energin i frånluften för att värma upp tilluften. Ett nära samarbete mellan beställare och entreprenör bidrog, i kombination med ett systematiskt förbättringsarbete mellan etapper, till kontinuerliga kostnadseffektiviseringar.