Artboard 2@3x

Om Oss

Vision och affärsidé

SREIGs vision är att vara en ledande investerare inom fastighetsbranschen och bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi uppnår vår vision genom erfarenhet, aktivt ägande och genuint engagemang.

Institutionella investerare som pensionsfonder, försäkringsbolag, banker och större företag placerar pengar i fastigheter genom SREIGs fonder. Genom samarbeten med byggherrar, entreprenörer och mäklare identifierar SREIG lämpliga fastighetsprojekt i vilka fondernas kapital investeras. Intern kompetens inom Fastighetsutveckling, projektledning och förvaltning utvecklar fonderna genom hållbara lösningar mot en långsiktig samhällsnytta. De värden som skapas går tillbaka till fondernas investerare och bidrar till löpande avkastning och över tid en stadig värdetillväxt. I de fall pensionsfonder investerat bidrar avkastning till högre pensioner.

pexels-thisisengineering-3862365

Samhällsutveckling

SREIG vill bidra till samhällsutvecklingen genom att utveckla och förvalta hållbara fastigheter som våra kunder upplever attraktiva och som våra medarbetare känner en stolthet över. Vi som är SREIG har alla erfarenhet av att driva allt från bostadsprojekt till stora samhällsbyggnadsprojekt. Fonderna skapar värde för samhället genom att utveckla helt nya projekt och/eller genom att förädla redan befintliga fastighetsbestånd. Genom lokal förankring möter fastigheterna kundernas krav samtidigt som de långsiktigt bidrar till den lokala samhällsutvecklingen. SREIG ska bidra: 

Socialt
pexels-fauxels-3184177
Ekologiskt
pexels-dimitri-c-7102661
Cirkulärt
pexels-rachel-claire-4857757
Ekonomiskt
pexels-skitterphoto-584399
Socialt
pexels-fauxels-3184177
Ekologiskt
pexels-dimitri-c-7102661
Cirkulärt
pexels-rachel-claire-4857757
Ekonomiskt
pexels-skitterphoto-584399

För att kunna uppnå klimatneutralitet krävs en ansvarsfull långsiktig fastighetsutveckling som tar hänsyn till alla aspekter av hållbart oavsett storlek av projekt

- Joakim Nordlander, Strategy manager, SREIG
pexels-flo-dahm-699459

Verksamhet

SREIGs fonder investerar i fastigheter. Genom dessa investeringsfonder vill vi på SREIG bidra till en positiv samhällsutveckling genom att investera, förädla och förvalta våra fonder med hållbara fastigheter som våra kunder och investerare upplever är attraktiva och som vårt team känner stor stolthet över. 

Med fokus på utveckling och aktiv förvaltning skapar bolaget, för fondernas investerare, en marknadsmässig löpande avkastning och samtidigt en långsiktig tillväxt. Beroende på val av investeringsfond förvaltar SREIG fondens fastighetsbestånd under en period om upp till tio år, alternativt under en väsentligt längre period om fonden är riktad mot samhällsfastigheter. 

SREIG vill också, genom sina fonder, vara en attraktiv hyresvärd. Vår samlade erfarenhet och våra utvecklade processer vid framtagande av planer och program i tidiga skeden, följda av effektiv framdrift i projekterings- och genomförandeskeden, bidrar till kostnadseffektivitet, innovation och en stor kundnöjdhet.  

Vår värdegrund tar sin utgångspunkt i orden hållbarhet, trygghet, och samhällsengagemang. Vi brinner och är stolta för det vi bidrar med i samhällsutvecklingen. Genom samverkan med våra intressenter ska det vara kul, utmanande och värdeskapande att gå till jobbet!